Komunikaty

KOMUNIKATY

UWAGA!

WYPRAWKA  UCZNIA PIERWSZEJ KLASY


UWAGA!

Informujemy Rodziców, że szkoła uczestniczy w programach:
"Szklanka Mleka" oraz " Owoce i warzywa w szkole"


UWAGA!

Rodzicu, zapoznaj się się z wynikami
EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

"Bezpieczne posługiwanie się komputerem
i jego oprogramowaniem"


SPRAWA -TORNISTER

Szanowni Rodzice!
Zbyt ciężki tornister może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka. Należy zwrócić uwagę, iż na wagę tornistra z zawartością nie składa się tylko waga pustego tornistra i waga podręczników, zeszytów i zeszytów ćwiczeń.
Na wagę tą składają się także przybory szkolne, przybory do zajęć plastycznych, a także przedmioty, które nie są związane z nauką (zabawki, przenośne gry komputerowe, albumy ze zdjęciami, butelki z napojami itp.). Bardzo często właśnie wszystkie te dodatkowo noszone przedmioty wpływają na przekroczenie właściwej wagi szkolnego tornistra.

Drodzy Rodzice!
Zadbajcie o to, aby Wasze dzieci nie uginały się pod ciężarem szkolnego tornistra!

Należy zwrócić szczególną uwagę na:
- wagę pustego tornistra
- szerokie, regulowane szelki
- usztywnioną, przylegającą do pleców ściankę
- dodatkowe zapęcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej
- codziennie kontrolować zawartość tornistrów i eliminować zbędne przedmioty
- symetrycznie rozkładać ciężar
- kupować zeszyty w miękkich oprawach
- zwracać uwagę na noszenie tornistra na obu ramionach

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 03.6.69 ze zmianami) zapewnia w pomieszczeniach szkoły wszystkim uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Uczniowie klas pierwszych korzystają również z tej możliwości.

A. Kostro


BEZPIECZNY INTERNET

Cyfrowobezpieczni.pl

Rodzicu!

naucz swoje dziecko bezpiecznego korzystania z Internetu.