Komunikaty UWAGA!

KOMUNIKATY


Uwaga!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dziś została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN


UWAGA!
Informacja przesłana przez Państwowy Inspektorat Sanitarny dotycząca pedikulozy czyli wszawicy oraz wspomagające materiały edukacyjne.

Równocześnie informujemy, że działania profilaktyczne na terenie szkoły podejmie pielęgniarka szkolna. Przeprowadzone zostaną kontrole higieniczne.

Informacja Państwowego Inspektoratu Sanitarnego

załączniki:

1.Pedikuloza czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie
2.Stanowisko MZ w sprawie wszawicy
3.Jak zapobiegać wszawicy
4.Wszawica


UWAGA!

WYPRAWKA  UCZNIA PIERWSZEJ KLASY


UWAGA!

Informujemy Rodziców, że szkoła uczestniczy w programach:
"Szklanka Mleka" oraz " Owoce i warzywa w szkole"


UWAGA!

Rodzicu, zapoznaj się się z wynikami
EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

"Bezpieczne posługiwanie się komputerem
i jego oprogramowaniem"


SPRAWA -TORNISTER

Szanowni Rodzice!
Zbyt ciężki tornister może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka. Należy zwrócić uwagę, iż na wagę tornistra z zawartością nie składa się tylko waga pustego tornistra i waga podręczników, zeszytów i zeszytów ćwiczeń.
Na wagę tą składają się także przybory szkolne, przybory do zajęć plastycznych, a także przedmioty, które nie są związane z nauką (zabawki, przenośne gry komputerowe, albumy ze zdjęciami, butelki z napojami itp.). Bardzo często właśnie wszystkie te dodatkowo noszone przedmioty wpływają na przekroczenie właściwej wagi szkolnego tornistra.

Drodzy Rodzice!
Zadbajcie o to, aby Wasze dzieci nie uginały się pod ciężarem szkolnego tornistra!

Należy zwrócić szczególną uwagę na:
- wagę pustego tornistra
- szerokie, regulowane szelki
- usztywnioną, przylegającą do pleców ściankę
- dodatkowe zapęcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej
- codziennie kontrolować zawartość tornistrów i eliminować zbędne przedmioty
- symetrycznie rozkładać ciężar
- kupować zeszyty w miękkich oprawach
- zwracać uwagę na noszenie tornistra na obu ramionach

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 03.6.69 ze zmianami) zapewnia w pomieszczeniach szkoły wszystkim uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Uczniowie klas pierwszych korzystają również z tej możliwości.

dyrekcja szkoły


BEZPIECZNY INTERNET

Cyfrowobezpieczni.pl

Rodzicu!

naucz swoje dziecko bezpiecznego korzystania z Internetu.