Dla rodziców

Dla rodziców


"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to ażeby bardziej był,
a nie tylko miał".

                                                                                   Jan Paweł II

                                                                                                                                                                         

Zapraszamy do  obejrzenia wizytówki naszej szkoly.

z uwagi na zmiany organizacyjne i lokalowe powstaje nowa wizytówka naszej szkoły,
która już niebawem będzie dostępna na naszej stronie wwwUWAGA!

Raport z ewaluacji wewnętrznej
Aktywność uczniów


UWAGA!

Raport z ewaluacji całościowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów
do spraw ewaluacji.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu


UWAGA!

"POMYSŁ NA MOJĄ SZKOŁĘ"

Zachęcamy Rodziców do przekazywania opinii na temat pracy szkoły. Wszelkie sugestie można przekazywać wychowawcom na zebraniach, konsultacjach lub wrzucać do skrzynki w wejściu szkoły.