Dla rodziców

Dla rodziców


"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to ażeby bardziej był,
a nie tylko miał".

                                                                                                                                   Jan Paweł II                                                                                 Ubezpieczenie uczniów

W związku z tym, że uczniowie naszej placówki posiadają od dnia 1 września 2018 r. ubezpieczenie NNW w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA przedstawiamy w załączeniu następujące dokumenty:

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
2. Informacja dotycząca zakresu ubezpieczenia 
3. Informacja na temat sposobu zgłaszania szkody
4. Formularz zgłoszenia szkody
5. Oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów o zapoznaniu się z OWU


UWAGA!

"POMYSŁ NA MOJĄ SZKOŁĘ"

Zachęcamy Rodziców do przekazywania opinii na temat pracy szkoły. Wszelkie sugestie można przekazywać wychowawcom na zebraniach, konsultacjach lub wrzucać do skrzynki w wejściu szkoły.