Dla rodziców

Dla rodziców


"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to ażeby bardziej był,
a nie tylko miał".

                                                                                   Jan Paweł II

                                                                                                                                                                         

Zapraszamy do  obejrzenia wizytówki naszej szkoly.

Prezentację multimedialną można obejrzeć po kliknięciu  na "Zapraszamy". Na dole strony jest informacja POBIERZ PLIK - klikamy i pobieramy. Plik jest duży (46 MB) stąd prosimy o cierpliwość przy pobieraniu.
Miłego odbioru życzą pracownicy i uczniowie "Czwóreczki"


UWAGA!

Raport z ewaluacji wewnętrznej
Aktywność uczniów


UWAGA!

Raport z ewaluacji całościowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów
do spraw ewaluacji.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu


UWAGA!

"POMYSŁ NA MOJĄ SZKOŁĘ"

Zachęcamy Rodziców do przekazywania opinii na temat pracy szkoły. Wszelkie sugestie można przekazywać wychowawcom na zebraniach, konsultacjach lub wrzucać do skrzynki w wejściu szkoły.