Dla rodziców

Dla rodziców


"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to ażeby bardziej był,
a nie tylko miał".

                                                                                                                                   Jan Paweł II                                                                                 Ubezpieczenie uczniów

Informacja o produkcie ubezpieczeniowym

Oświadczenia indywidualne EDU PLUS

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus.

Formularz zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS

Zakres ubezpieczenia

 


UWAGA!

"POMYSŁ NA MOJĄ SZKOŁĘ"

Zachęcamy Rodziców do przekazywania opinii na temat pracy szkoły. Wszelkie sugestie można przekazywać wychowawcom na zebraniach, konsultacjach lub wrzucać do skrzynki w wejściu szkoły.