Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

  • rozpoczęcie roku szkolnego: 3 IX 2018 r.
  • zimowa przerwa świąteczna: 22 XII -31 XII 2018 r.
  • ferie zimowe: 14 I - 27 I 2019 r.
  • wiosenna przerwa świąteczna: 21 IV - 23 IV 2019 r.
  • rekolekcje wielkopostne: 03 - 05 IV 2019 r.
  • egzamin ósmoklasisty: 15 - 17 IV 2019 r.
  • zakończenie roku szkolnego: 21 VI 2019 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych: 02 XI 2018 r. , 02 V 2019 r.


Dyrektor szkoły