Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas,
gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

                                                                                        Burrhus F. Skinner