Kadra

Kadra

Kadra nauczycielska

Dyrekcja szkoły


                 dyrektor szkoły   Iwona Tobolska

                         wicedyrektor szkoły   Anna Ratajczak

Wychowawcy klas