Kadra

Kadra

Kadra nauczycielska

Dyrekcja szkoły


                 dyrektor szkoły   Iwona Tobolska

                         wicedyrektor szkoły   Elżbieta Markiewicz

Wychowawcy klas