Kadra

Kadra

Kadra nauczycielska

Dyrekcja szkoły


                 dyrektor szkoły   Aldona Kostro

                         wicedyrektor szkoły   Elżbieta Markiewicz

Kadra nauczycielska

Wychowawcy klas