Stołówka

Stołówka

Zapraszamy do stołówki

Za czym kolejka ta stoi? za pysznym obiadkiem!

Karta zgłoszenia ucznia na obiady

W szkole istnieje możliwość spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły. Posiłki wydawane są na przerwach obiadowych o 11.30, 12.35 i 13.40. Cena jednego obiadu to 2,50 zł.

J A D Ł O S P I S
W grudniu za obiady płacimy 30,00 zł.
Należność należy uregulować
do 11 stycznia

Stołówka to również miejsce gdzie można zjeść drugie śniadanie i wypić ciepłą herbatkę.