Stołówka

Stołówka

Zapraszamy do stołówki

 

Karta zgłoszenia ucznia na obiady

W szkole istnieje możliwość spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły. Posiłki wydawane są na przerwach obiadowych o 11.15, 12.15 i 13.15.

Przypominamy, że za obiady płacimy tylko i wyłącznie przelewem na konto

Nr konta 32 1090 1131 0000 0001 4327 0124

W tytule przelewu obowiązkowo wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza. Brak wpłaty wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci korzystających z obiadu.

Jadłospis

Plan obiadów dla poszczególnych klas


Przypominamy, że dowód wpłaty musi zawierać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić bezzwłocznie, w pierwszym dniu. Odliczenia są dokonywane od trzeciego dnia nieobecności.
Brak zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie skutkuje zapłatą całej kwoty za obiad w danym miesiącu.
W przypadku wpłat za wyżywienie z odliczeniem nieobecności dziecka kwotę zapłaty należy wcześniej uzgodnić z p. intendent.

Stołówka to również miejsce gdzie można zjeść drugie śniadanie i wypić ciepłą herbatkę.