Stołówka

Stołówka

Zapraszamy do stołówki

W szkole istnieje możliwość spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły. Posiłki wydawane są na przerwach obiadowych o 11.30, 12.35 i 13.40. Cena jednego obiadu to 2,50 zł. Opłaty za obiady należy regulować do 10-go dnia każdego miesiąca.

Karta zgłoszenia ucznia na obiady