Inne

Inne

UWAGA!

Zarząd Kasy Zapomomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Jarocinie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym panie obsługujące KZP pracują w domu do odwołania.
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonów:
- Regina Bernat 507 333 028
- Danuta Piertas 608 601 366 ( stan zadłużenia, listy potrąceń)
Skan wniosku o udzielenie pożyczki proszę kierować na adres e-mail:
reginabernat1948@gmail.com
Informujemy również, że rozpatrzenie wniosków w sprawie udzielenia pożyczek
odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2020 r.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie

Wniosek o udzielenie pożyczki - PKZP