Inne

Inne

Ogłoszenia

UWAGA!

Szkoła organizuje wycieczkę w Góry Świętokrzyskie
26 - 29. 07. 2018 r.

Wstępne zapisy do 22. 06. 2018 r.

Informacje szczegółowe w sekretariacie szkoły