Formularze

Formularze

Tabela przydziału świadczenia socjalnego

Wniosek o zapomogę
O świadczenie z ZFŚS mogą ubiegać się tylko te osoby uprawnione zgodnie z Regulaminem, które złożą oświadczenie o dochodach na podanym formularzu i złożą stosowny wniosek.

Oświadczenie o dochodach

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego