Świetlica

Świetlica

>

ZAPRASZAMY DO ŚWIETLICY

   Rozpoczął się rok szkolny 2017/ 2018
Witamy wszystkich uczestników świetlicy, a w szczególności pierwszoklasistów.
Życzymy wszystkim uczniom sukcesów w nauce, uśmiechu, radości oraz miłych chwil spędzonych na zajęciach w świetlicy szkolnej.

                                                                            Opiekunowie

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY

Świetlica czynna jest od godziny 6.30 do 17.30

Nasza świetlica

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. 

Rodzice dzieci korzystających z zajęć świetlicowych nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.
 

 

W szkole istnieje możliwość spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.  Posiłki wydawane są na przerwach obiadowych o 11.30, 12.30 i 13.30 Cena jednego obiadu to 2, 50 zł. Opłaty za obiady należy regulować do 10-go dnia każdego miesiąca.