Zestaw podręczników

Zestaw podręczników

ROK SZKOLNY 2018 - 2019

UWAGA!
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe wszyscy uczniowie otrzymają
bezpłatnie we wrześniu 2018 r.
Rodzice zwolnieni są z ich zakupu za wyjątkiem podręcznika do religii.

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII