Rekrutacja szkoła, przedszkole 2021/ 2022

Rekrutacja szkoła, przedszkole 2021/2022

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
na rok szkolny 2021/ 2022

UCHWAŁA W SPRAWIE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE TERMINÓW REKRUTACYJNYCH

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie, na podstawie zarządzenia nr 17/ VIII/ 2021 Burmistrza Jarocina z dnia 27 stycznia 2021 r., w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego,
informuje, że w terminie od
10 – 26 lutego 2021 r.

                                                      W sekretariacie szkoły przyjmowane będą:
- pisemne zgłoszenia dzieci z rejonu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie, do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22
ZGŁOSZENIA DOTYCZĄ DZIECI W REJONIE SZKOŁY:
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie obejmuje miasto Jarocin, ulice: Osiedle Konstytucji 3 Maja, Osiedle Romualda Traugutta, Ojca Serafina Niedbały, Wojska Polskiego od nr 25 do końca, Edmunda Rogalskiego,Józefa Bema, Królowej Jadwigi, Podchorążych, Stefana Batorego, Juliusza Słowackiego, Piaskowa, Stefana Malinowskiego, Bolesława Chrobrego, Ignacego Prądzyńskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Wrocławska od nr 42 –116 i od nr 51 –77, Leśna, Józefa Poniatowskiego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego, Władysława Jagiełły, Bolesława Śmiałego, Śródmiejska od nr 34 do końca i od nr 37 do końca, Piastowska, Kazimierza Jagiellończyka, Jarosława Dąbrowskiego od nr 2-20, Węglowa, Szubianki, Generała Józefa Hallera, Stanisława Moniuszki od nr 38 i nr 43, Tadeusza Kościuszki od nr 51-73 i od 18-36, Libercourt, Solidarności, Księdza Jerzego Popiełuszki, Franciszkańska, Anny Walentynowicz

- wnioski rodziców dzieci/ kandydatów do klasy pierwszej, spoza rejonu szkoły, wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów określonych w Uchwale Rady Miejskiej

- wnioski wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów przyjęcia do Publicznego Przedszkola nr 2 Bajeczka w Jarocinie


TERMINARZ REKRUTACJI szkoły i przedszkola:

lp Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej/ przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 10.02.2021r.
  26.02.2021r.
 
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.03.2021r.
  8.03.2021r.
 
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły podstawowej. 9.03.2021r.
4 WAŻNE! Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 10.03.2021r.
  15.03.2021r.
 
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc 16.03.2021r.


Wzory zgłoszeń, wniosków i oświadczeń można odbierać w sekretariacie szkoły, zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i przedszkola, w plikach dziennika Librus od piątku 5 lutego 2021 r.

SZKOŁA

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SP4 W JAROCINIE
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SP4 W JAROCINIE
OŚWIADCZENIE REKRUTACJA - SP4 JAROCIN

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY

ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY

PRZEDSZKOLE BAJECZKA

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - BAJECZKA
OŚWIADCZENIE REKRUTACJA - BAJECZKA

KLAUZULA RODO

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA