Rekrutacja szkoła 2018

Rekrutacja szkoła 2018

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
na rok szkolny 2018/ 2019

Od 23 stycznia 2018 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie na rok szkolny 2018/ 2019.
Wniosek i załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w kancelarii
Szkoły Podstawowej nr 4 w godz. od 8:00-15:00.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 2018 r. w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

KRYTERIA REKRUTACYJNE

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SP4 W JAROCINIE
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SP4 W JAROCINIE