Rekrutacja szkoła 2019

Rekrutacja szkoła 2019

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
na rok szkolny 2019/ 2020

Od 28 stycznia 2019 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie na rok szkolny 2019/ 2020.
Wniosek i załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w kancelarii
Szkoły Podstawowej nr 4 w godz. od 8:00-15:00.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 2019 r. w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4.

Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jarocin

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SP4 W JAROCINIE
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SP4 W JAROCINIE