ZFŚS

ZFŚS


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS są zobowiazane do złożenia oświadczenia o dochodach do 30 IV każdego roku (§18)

2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
      w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie

3. Zgoda na przekazywanie wpłat na konto