Konsultacje i wywiadówki

Konsultacje i zebrania


Dużury konsultacyjne nauczycieli

Terminy wywiadówek i konsultacji:

23. 10. 2018 r. - konsultacje

20. 11. 2018 r. zebranie z rodzicami godz. 17. 00, konsultacje

29. 01. 2019 r. zebranie z rodzicami godz. 17.00

26. 03. 2019 r. konsultacje godz. 17.00

07. 05. 2019 r. - zebranie z rodzicami godz. 17.00, konsultacje