Oferta pomocy dla ucznia

Oferta pomocy dla ucznia

 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
zajęcia rewalidacyjne - surdopedagogika
zajęcia logopedyczne
zajęcia logopedyczne
zajęcia socjoterapeutyczne


  • tyflopedagogika
  • oligofrenopedagogikaPielęgniarka środowiskowo-szkolna: Mariola Nowak Klarzyńska
godziny pracy:     
     
      wtorek   - 8.00 - 14.00
           środa   - 8.00 - 14.00
   czwartek   - 8.00 - 14.00
        piątek   - 8.00 - 14.00

Świadczenia pielęgniarki szkolnej:
- wykonawstwo testów przesiewowych w rocznikach określonych dla bilansów zdrowia
- badania przesiewowe
- świadczenia profilaktyczne
- pomoc doraźna
- świadczenia lecznicze i zabiegi wykonywane na podstawie zleceń lekarskich
- grupowa praktyka fluorkowa
- stała współpraca z lekarzami rodzinnymi
- nadzór i monitorowanie wykonawst obowiązkowych szczepień ochronnych

 

pedagog   
terapia    
poniedziałek 13.00 - 15.00
wtorek
8.45 - 10.00 8.00 - 8.45
środa 9.40 - 10.00 8.00 - 9.40
czwartek

13.00 - 15.00

15.00 - 15.45 dyżur

13.55 - 14.40
piątek 8.45 - 10.00 8.00 - 8.45