Oferta pomocy dla ucznia

Oferta pomocy dla ucznia

 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
zajęcia rewalidacyjne - surdopedagogika
zajęcia logopedyczne
zajęcia logopedyczne
zajęcia socjoterapeutyczne


  • tyflopedagogika
  • oligofrenopedagogikaPielęgniarka środowiskowo-szkolna: Bożena Przybył

Gabinet medyczny czynny w następujących godzinach:
Poniedziałek 8.00-16.00
 Wtorek          10.00-16.00
Środa             8.00-16.00
 Czwartek       10.00-16.00
Piątek            8.00-16.00
    
    
     

Świadczenia pielęgniarki szkolnej:
- wykonawstwo testów przesiewowych w rocznikach określonych dla bilansów zdrowia
- badania przesiewowe
- świadczenia profilaktyczne
- pomoc doraźna
- świadczenia lecznicze i zabiegi wykonywane na podstawie zleceń lekarskich
- grupowa praktyka fluorkowa
- stała współpraca z lekarzami rodzinnymi
- nadzór i monitorowanie wykonawst obowiązkowych szczepień ochronnych


Plan pracy pedagoga szkolnego

Plan pracy psychologa szkolnego