Oferta pomocy dla ucznia

Oferta pomocy dla ucznia

 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
zajęcia rewalidacyjne - surdopedagogika
zajęcia logopedyczne
zajęcia logopedyczne
zajęcia socjoterapeutyczne


  • tyflopedagogika
  • oligofrenopedagogikaPielęgniarka środowiskowo-szkolna: Mariola Nowak Klarzyńska
godziny pracy:     
     
      wtorek   - 8.00 - 14.00
           środa   - 8.00 - 14.00
   czwartek   - 8.00 - 14.00
        piątek   - 8.00 - 14.00

Świadczenia pielęgniarki szkolnej:
- wykonawstwo testów przesiewowych w rocznikach określonych dla bilansów zdrowia
- badania przesiewowe
- świadczenia profilaktyczne
- pomoc doraźna
- świadczenia lecznicze i zabiegi wykonywane na podstawie zleceń lekarskich
- grupowa praktyka fluorkowa
- stała współpraca z lekarzami rodzinnymi
- nadzór i monitorowanie wykonawst obowiązkowych szczepień ochronnych

 

pedagog   
terapia    
poniedziałek

12.30 - 13.55

14.40 - 15.00

13.55 - 14.40 kl. IVb i IVd
wtorek
-

12.55 - 13.40 kl. IVa

13.55 - 14.40 kl. Vb i Vc

14.50 - 15.35 kl. VIa, VIIb

środa 13.00 - 13.55

13.55 - 14.40 kl. VIb

14.50 - 15.35 kl. Va, VIc

czwartek 8.00 - 10.00 -
piątek 11.30 - 12.50 -