Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE


Poniedziałek

Koło plastyczne p. Kula M. V; VI 8:00 - 8:45 s. 12
Liga mat. p. Palczewska E. V; VI 14:50 - 15:35 s. 4
Koło jęz. niem. p. Hoffa J. VII; VIII 15:40 - 16:25 s.4
Koło ekologiczne p. Jakubiak H. V -VIII 15:40 - 16:25 s. 21

Wtorek

Liga mat. p. Palczewska E. V 8:00 - 8:45 s. 4
Chór p. Urbaniak P. IV-VIII 14:50 - 15:35 s. 17
Liga mat. p. Urbaniak M. VIII 14:50 - 15:35 s. 5
Zaj. rozw. uzdol. p. Kostuj W. II b 9:50 - 10:35 s. 27
Koło muzyczne p. Urbaniak P. III 12:55 - 13:40 s. 17
Liga mat. p. Krawczyk-Ryba M. IV; V 14:50 - 15:35 s. 4
Mural p. Fajfer F. VII, VIII 14:00 - 14:45/14:50 - 15:35 s. 01
Koło polonistyczne p. Woźnica I. VIb, VIc 8:00 - 8:45 s. 14
Koło polonistyczne p. Jóskowiak B. VIII 14:50 - 15:35 s. 6

Środa

Koło jęz. ang. p. Ratajczak A. V 8:55 - 9:40 s. 18
Koło plastyczne p. Kula M. III 12:55 - 13:40 s. 12
Koło polonistyczne p. Kula M. V 8:00 - 8:45 s. 12
Koło mat-inf. p. Dryjańska M. V; VI 14:50 - 15:35 s. 16

Czwartek

Liga mat. p. Palczewska E. VII 14:50 - 15:35 s. 4
Koło plastyczne p. Kula M. III 11:50 - 12:35 s. 12
Koło plastyczne p. Kula M. V; VI 8:00 -8:45 s. 12
Koło polonistyczne p. Jóskowiak B. VIIc 14:00 - 14:45 s.6

Piątek

Gazetka szkolna p. Jóskowiak B. IV - VIII 14:50 - 15:35 s.6

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - SPORTOWE

Poniedziałek

SKS p. Kolecki J. Ve; Vd; 7:50 - 8:50
Rugby p. Kalinowski B. IV; V; VI; 15:40 - 16:25
Siatkówka p. Banach P. VII - VIII 14:00 - 14:45
SKS - gry i zabawy ruchowe p. Kolecki J. IIIa; IIIc; 12:55 - 13:40

Wtorek

SKS p. Kolecki J. Ve; VId; 14:50 - 15:50
SKS p. Andrzejewska R. Vb; Ve; VId; 14:50 - 15:50

Środa

SKS p. Gładych R. VI; 15:40 - 16:40
Rugby p. Andrzejewska R. IV; V; 15:40 - 16:25
SKS p. Andrzejewska R. Vb; Ve; VId; 7:50 - 8:50

Czwartek

SKS p. Gładych R. IV; V; 14:00 - 14:45
SKS - gry zespołowe p. Gładych R. VI; VII; VIII; 15:40 - 16:40
SKS - gry zespołowe p. Andrzejewska R. IIIb; IIId; 11:50 - 12:35

Piątek

SKS - gry zespołowe p. Kolecki J. IV - VIII; 15:40 - 16:25

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 wtorek

Klasy VII godz.: 14:00 - 14:45 sala nr 1
Klasy VII i VIII godz: 14:50 - 15:35 sala nr 1