Sukcesy naukowe

Sukcesy naukowe


Osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2010/ 2011
Osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2011/ 2012
Osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2012/ 2013
Osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/ 2014
Osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2014/ 2015
Osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/ 2016
Osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/ 2017


Osiągnięcia edukacyjne
w roku szkolnym 2018/ 2019


PIONIER - dyktando

Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów Pionier za nami. Dziś 40 uczniów klas 4-8 zmierzyło się z zadaniami ortograficznymi. Czy mamy wśród nas mistrza? Zobaczymy już niedługo.


PIONIER - język angielski

Już po.... zmagania na jednej z najpopularniejszych olimpiad językowych wśród uczniów za nami.
43 uczestników przystąpiło do ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego PIONIER 2018. Uczniowie zmierzyli się z pytaniami zamkniętymi na poziomie klas 4, 5, 6, 7 i 8.
Na wyniki czekamy z niecierpliwością do końca pierwszego półrocza


NADIA  Z WYRÓŻNIENIEM!!
w IX Konkursie Języka Angielskiego dla Klas Siódmych i Ósmych Szkół Podstawowych i Klas Gimnazjalnych Wielkopolski Południowej.
Pokonała uczestników z ponad 30 szkół.

6 grudnia dla dwóch uczniów Czwórki, Nadii z 7a i Jakuba z kl. 8a, przebiegł w iście konkursowym klimacie.

Etap finałowy, na który się dostali, odbył się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w dwóch częściach. Pisemnej,opartej na blokach zadań w formie testowej: rozpoznawaniu i stosowaniu w praktyce struktur leksykalno-gramatycznych, słuchaniu i czytaniu ze zrozumieniem, wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz napisaniu krótkiego tekstu i ustnej polegającej na odpowiedzi na jedno z wylosowanych pytań. Jednak do tej części przystąpili tylko Ci, którzy zdobyli najwięcej punktów w pierwszej turze.

Podczas oczekiwania na wyniki organizator zapewnił szereg atrakcji. Główną z nich było spotkanie z native speakerami języka angielskiego, p. Caroline Ryan i p. Landonem Hendricksem. Opowiedzieli oni i pokazali w prezentacji multimedialnej system edukacyjny w Stanach Zjednoczonych, wskazali różnice pomiędzy szkołami publicznymi a prywatnymi, przybliżyli swoją własną ścieżkę edukacyjną z czasow studiów w collegu lub na uniwersytecie.
Kwintesencją wypowiedzi było pokazanie obchodów Świąt Bożego Narodzenia i Święta Dziękczynienia w ich miejscach zamieszkania.
Wszyscy zebrani wsłuchani uważnie w każde słowo, zadawali potem pytania, znajdując różnice i podobieństwa np. w obchodach bożonarodzeniowych.

Doświadczenie, jakie zdobyli dziś nasi uczniowie jest równie ważne, jak przystąpienie do konkursu wiedzy. Życzymy dalszego rozwoju, odwagi i sukcesów językowych w kolejnych etapach nauki! Jesteśmy z Was dumni!


Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR 2018/2019.

Dnia 15. listopada uczniowie naszej szkoły zmagali się z zadaniami polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego BÓBR 2018/2019. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów z klas IV i V.


Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.
Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Dziękujemy za zaangażowanie uczniów i życzymy sukcesów :-)
                                                                                                                                                                                      M.Dryjańska


"Czy znamy polskie legendy?"

Dnia 31 X 2018 r. dla klas II - III odbył się konkurs wiedzowy pt. " Czy znamy polskie legendy ?" Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali test, krzyżówki, zagadki oraz układali puzzle z poznanych wcześniej legend. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą znajomością polskich legend.


Wojewódzki Konkurs Geograficzny
6 listopada w naszej szkole odbył się Wojewódzki Konkurs Geograficzny organizowany
przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Wzięło w nim udział 20 uczniów z klas 6-8. Choć nikomu nie udało się uzyskać 40 z 50 możliwych do zdobycia punktów potrzebnych do udziału w stopniu rejonowym, gratulujemy włożonego wysiłku.


Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

22 października w naszej szkole odbył się Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego organizowany
przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.


Uczniowie zmierzyli się z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, mając do zdobycia 40 na 50 możliwych punktów, aby przejść etap szkolny. Niestety nikomu nie udało się przekroczyć wymaganej liczby. Z uwagi na bardzo wysoki poziom konkursu tym bardziej doceniamy starania i zmagania naszych uczniów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy sukcesów językowych!!

A. Ratajczak


Wojewódzki Konkursu Języka Polskiego

19 października br. odbył się stopień szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 16 uczniów z klas 5-8. Choć nikomu nie udało się uzyskać 40 z 50 możliwych do zdobycia punktów potrzebnych do udziału w stopniu rejonowym, gratulujemy włożonego wysiłku, bo jak trudny jest ten konkurs wie tylko ten, kto miał odwagę w nim wystartować.
Za rok kolejna szansa.

Nauczyciele języka polskiego