PROJEKT CYFROWOBEZPIECZNI.PL

Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

"Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyślono po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach."

Cyfrowobezpieczni.pl
Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

Szkoła przystąpiła do wyżej wymienionego ogólnopolskiego  projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa korzystania przez uczniów z technologii cyfrowych.

W ramach projektu "Czwóreczka" wzięła również udział w II edycji  ogólnopolskiego konkursu „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” i realizowała działania z zakresu Cyberbezpieczeństwa, które podlegały punktacji.

1. Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu

2. Lekcje "CYFROWOBEZPIECZNI" + galeria zdjęć

3. Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie + galeria zdjęć

4. Przeprowadzenie spotkań z rodzicami na temat bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie

5. Spotkanie uczniów z przedstawicielem policji w sprawie bezpieczeństwa w Internecie +galeria zdjęć

6. Szkolne konkursy i wystawy na temat bezpieczeństwa w Internecie + galeria zdjęć + wystawa

7. Cyfrowobezpieczne warsztaty:  dzieci klas 4, 5 i 6 wzięły udział w warsztatach, które poświęcone były korzyściom, ale i też zagrożeniom jakie niesie niewłaściwe wykorzystanie Internetu i innych nowoczesnych narzędzi cyfrowych. W ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl. pani edukator przeprowadziła 3 godzinne warsztaty zajęć oraz spotkała się z wszystkimi uczniami szkoły przybliżając jeszcze raz problematykę realizowanego w szkole projektu.

8. Policja radzi i przestrzega:  uczniowie klas I - VI uczestniczyli  w spotkaniu z  p. Agnieszką Zaworską, rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, która kolejny raz  przybliżyła im współczesne formy uzależnień występujące wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk położyła na Cyfrowe bezpieczeństwo tj. bezpieczne korzystanie z Internetu, gier komputerowych, telefonu oraz możliwych konsekwencji bytności dzieci w sieci.