Hymn szkoły

Hymn szkoły

Hymn szkoły

Wszystkim jednako słońce świeci

Radość każdemu, każdemu chleb

Idą, śpiewają wszystkie dzieci

Słońce, słońce ze wszystkich nieb.

Słońce Warszawy i słońce Moskwy

Pragi, Londynu, Rzymu, Pekinu

By nasze dzieci pięknie nam rosły

Dzieci wyrosną, dzieci nie zginą.

Idą dzieci z całego świata

Człowiek idzie, witając brata

Dzieci idą, dzieci radosne,

Niosą kwiaty, radość i wiosnę.

Dzieciom naukę, spokój i pokój

Dzieciom nadzieję - to dla nas świat

I radość będzie, radość wokół

 Każdy człowiek to jest nasz brat.

słowa: Władysław Broniewski

muzyka: Teresa Olszak