SU I-VIII

Samorząd Uczniowski I-VIII

        Samorząd Uczniowski klas I – VIII pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Celem SU jest kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania; promowania szkoły poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych oraz akcjach charytatywnych; współorganizowanie uroczystości szkolnych; dbanie o dobre imię szkoły; kultywowanie tradycji związanej z Patronem – Władysławem Broniewskim. Opiekunkami SU są: Karolina Motała, Izabela Woźnica, Beata Zdunek