SU IV-VIII

Samorząd Uczniowski IV-VIII

        Samorząd Uczniowski klas IV – VIII pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Celem SU jest kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania; promowania szkoły poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych oraz akcjach charytatywnych; współorganizowanie uroczystości szkolnych; dbanie o dobre imię szkoły; kultywowanie tradycji związanej z Patronem – Władysławem Broniewskim.

W roku szkolnym 2018/2019 Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:


Przewodnicząca: 
Zastępca przewodniczącej: 
Protokolant:
Kronikarki:
Redaktorzy ogłoszeń:
Przewodniczący komisji kontroli obuwia zmiennego:


Opiekunkami SU są: Karolina Motała, Izabela Woźnica, Jolanta Świdurska

 
         Rada Samorządu Uczniowskiego spotyka się raz w miesiącu z przedstawicielami klas IV – VIII. Podczas zebrań wybierane jest hasło miesiąca (w październiku również hasło roku) oraz ustalane są zadania dla uczniów, np. gazetki klasowe, udział w konkursach, uroczystościach szkolnych. Wszystkie informacje z zebrania przekazywane są na apelach cyklicznych.