Rekrutacja przedszkole 2019

Rekrutacja przedszkole 2019

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
na rok szkolny 2019/ 2020

Od 28 stycznia 2019 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola nr 2 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie na rok szkolny 2019/ 2020.
Wniosek i załączniki można pobrać ze strony internetowej przedszkola www.bajeczka-jarocin.pl i szkoły  oraz w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4 w godz. od 8:00-15:00.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 2019 r. w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4.

Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020

Uchwała w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Jarocin


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w ZS nr 4 w Jarocinie
w roku szkolnym 2019-2020

Załącznik nr 1 - Oświadczenia