Rekrutacja przedszkole 2017

Rekrutacja przedszkole 2017

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
na rok szkolny 2017/ 2018

Od 16 lutego 2017 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola nr 2 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie na rok szkolny 2017/2018.
Wniosek i załączniki można pobrać ze strony internetowej przedszkola www.bajeczka-jarocin.pl i szkoły  oraz w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4 w godz. od 8:00-15:00.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 2017 r. w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4.


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w ZS nr 4 w Jarocinie w roku szkolnym 2017-2018

Załącznik nr 1 - Oświadczenia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Kryteria rekrutacyjne