BEZPIECZNA + działania

BEZPIECZNA + działania

Aktywizowanie uczniów w celu zwiększenia otwartości uczniów na współpracę z otoczeniem z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa

1. Rozpoczynając cykl zajęć taneczno-ruchowych uczniowie opracowali „Kodeks zachowania na zajęciach”. Przestrzeganie ustalonych w kodeksie reguł pozwoli na bezpieczne spędzanie czasu poza lekcjami. Ponieważ założeniem było, aby realizować pomysły uczniów, zgodnie z ich sugestiami, połowę czasu na zajęciach przeznaczymy na aktywność związaną z tańcem, a połowę na ulubione gry i zabawy ruchowe.


2. Po opracowaniu kodeksu przystąpiliśmy do nauki podstawowych technik tanecznych – utrzymania prostej sylwetki ciała, obrotów w prawo i lewo, skoków, podskoków z obrotem, koordynacji rąk, nóg i głowy. Następnie zaczął się czas nauki układu choreograficznego z elementem zumby.


3. Mając ugruntowane ruchy choreograficzne wystąpiliśmy przed klasą I i II b, a później tańczyliśmy wspólnie.


4. Pod koniec września swoje umiejętności zaprezentowaliśmy przed rodzicami, którym bardzo spodobał się występ, co więcej mamy zatańczyły z nami.

  

Luiza Szymkowiak


Poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie zainteresowań

W ramach realizacji programu „Bezpieczna +” klasy III e i III a wzięły udział w zajęciach artystycznych. Celem zajęć jest poznanie i stosowanie różnych technik i form wypowiedzi plastycznej, pobudzanie inicjatywy twórczej, rozwój wyobraźni, pomysłowości, zachęcanie do podejmowania nowych zadań, łączenie różnych technik w jednej pracy do indywidualnych rozwiązań.

Uczniowie klas trzecich wykonywali plakaty oraz wyklejanki na temat bezpieczeństwa w różnych aspektach życia. Nasze plakaty i prace można oglądać na wystawie w naszej szkole.

                                        Zapraszamy!                       M. Idziak


Gipsowe odlewy

Część września i października została poświęcona dodatkowym pozalekcyjnym warsztatom plastycznym, podczas których dzieci ćwiczyły umiejętność pracy w gipsie. Zajęcia nie tylko aktywizowały uczniów do rozwijania nowych zainteresowań, ale i wpłynęły na integrację różnych środowisk uczenia się – działania wsparła Pani Justyna Nawrocka z Biblioteki Publicznej oraz współpracę ze środowiskiem pozaszkolnym - w zajęcia zaangażowali się także rodzice. Przez sześć kolejnych spotkań dzieci z klasy III e, II g, III b i III c pracowały w gipsie - niezwykłym materiale rzadko wykorzystywanym na lekcjach plastyki.

 

Uczniowie z klasy III e odlewali w gipsie dłonie. Zajęcia sprawiły im tyle radości i rozbudziły pasję, że poprosili o wykonanie odlewów stóp. Widząc dużą radość dzieci, w zajęcia zaangażowali się także rodzice. Niemal jak studenci Akademii Sztuk Pięknych tworzyli odlewy dłoni i stóp. Uczniowie z klas II g, III b i III c tworzyli biżuterie, m.in. breloczki, naszyjniki i broszki oraz ozdoby z gipsu.

Wychowanie plastyczne pełni funkcję terapeutyczną. Przez organizowanie różnorodnych form aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie różnych umiejętności – usuwa zahamowania i poczucie niepewności dzieci, uczy wiary we własne siły oraz możliwości twórcze. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania i własnej ekspresji. Ponadto wpływa na socjalizację oraz zachęca do współpracy ze środowiskiem około szkolnym i aktywnego włączenia się w życie szkoły.

 

Wystawa gipsowych dłoni i stóp w Bibliotece Publicznej.

                                                          Zapraszamy!                                               M. Idziak1. Ruch przy muzyce jest ulubioną formą zajęć dla wielu uczniów, ponieważ pozwala odreagować napięcia ,daje możliwość radosnego i spontanicznego „wyżycia się". Ćwiczenia ruchowe przy muzyce i taniec są doskonałą alternatywą i odskocznią dla „siedzącego" stylu życia. Dostarczają dzieciom dużo radości, stwarzają możliwość odprężenia.
W październiku stworzyliśmy największą grupę taneczną. Na zajęciach cztery klasy III f, II f, II d, II b jednocześnie wykonały taniec „Toca, toca”. To dowód na to, że nawet w tak dużej grupie można bezpiecznie spędzić czas.

2.Ćwicząc elementy figur tanecznych ludowego tańca „Trojak” uczniowie musieli zadbać o precyzyjność ruchu, skupienie i rytmizację działań. Dzięki temu uczyli się szacunku do możliwości koleżanki, kolegi, koncentracji, umiejętności szybkiego reagowania. Poprzez systematyczne ćwiczenia utrwalali opracowany układ taneczny, uczyli się rozpoznawać fazy utworu aby prawidłowo reagować na zmiany w muzyce.

3. Udział w zajęciach taneczno-ruchowych pomaga w zaspokajaniu naturalnych potrzeb prezentowania siebie i swoich uzdolnień na forum szkoły. W realizacji tego celu ważną rolę odegrała współpraca z wychowawcami klas III a i III b. Uczniowie mogli zaprezentować taniec na apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej .
Podczas kolejnych zajęć uczniowie III c i III e obejrzeli występ klasy III f , a następnie starali się odtworzyć i zapamiętać kroki i elementy ruchowe. Sprzyjało to wyrabianiu poczucia rytmu, koordynacji, estetycznych nawyków ruchowych oraz integracji międzyklasowej.

4. Mając na względzie to, że uczniowie chętniej wykonują zadania, ćwiczenia, które lubią, graliśmy w mini gry zespołowe (dwa ognie i siatkówkę).Ta forma aktywności pozwala na rywalizację w „oparciu” o koleżanki i kolegów. W czasie zajęć wpajaliśmy sobie, że rywalizacja ma sens tylko wtedy, gdy towarzyszy jej atmosfera życzliwości, tolerancji i solidarności ze wszystkimi. Formuła „kto lepszy” nie może wykluczać i deprymować mniej uzdolnionych sportowo. Zresztą przecież w grupie przyjemniej się wygrywa i łatwiej przegrywa.

Luiza Szymkowiak


Kolejne spotkania Bezpiecznej+ klas IIIe, IIe, Ia to przede wszystkim poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie zainteresowań oraz integracja uczniów, ale także dostarczanie silnych wrażeń odwołujących się do zainteresowań dzieci.
Warsztaty były dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów.
Klasy III i II zainteresowały się tematyką jesienną. Jesień zainspirowała uczniów do malowania obrazów – bez dotknięcia pędzla - za pomocą reklamówki, farb, tuszu, naturalnych materiałów np. kory, mchu. Dzieci stworzyły prawdziwe dzieła sztuk.

 

Z kolei natchnieni uczniowie klasy III niczym prawdziwi pisarze i poeci napisali wiersze, opowiadania oraz bajki o jesieni.
Natomiast klasy II ze słoika, gazet i farb wyczarowali grzyby – muchomory i borowiki.

 

„Malowaną jesień” można podziwiać na wystawie w Przedszkolu Bajeczka. Zapraszamy!

Kolejne warsztaty dla uczniów klas III i I były połączeniem czytelnictwa, integracji międzyszkolnej oraz kształtowania umiejętności poprawnego komunikowania się.

Podczas spotkania uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali opowiadania „Złotowłosa i trzy misie”, które czytała ich starsza koleżanka Anna P. Następnie pierwszoklasiści pod opieką trzecioklasistów udali się na warsztaty plastyczne, podczas których wspólnie wykonywali misia z papieru.

M. Idziak


1. Poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie zainteresowań.


Od końca października klasa III f kształtowała na zajęciach zwinność, elegancję, precyzję ruchów podczas nauki tańca połączonego z elementami gimnastyki artystycznej. Atrybutem naszej akrobatki była wstążka, która podczas tańca falowała, wznosiła się i opadała tworząc niezapomniane fantasmagorie kształtów. 
2. Na zajęciach wspólnie z klasami II e , II g i III b podczas wspólnych zabaw i tańców przy muzyce rozwijaliśmy poczucie kolektywizmu oraz zwiększenie karności i odpowiedzialności. Zajęcia pozwoliły ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów.


3.Eliminowanie niepożądanych zachowań wobec drugiej osoby oraz nauka funkcjonowania
w akceptowanych formach zachowań. Stworzenie jasnych reguł współpracy między uczniami.

 

Zajęcia sportowe ćwiczą nie tylko ciało, ale i umysł. Aktywność fizyczna to doskonała okazja do pozbycia się nadmiaru energii u bardzo ruchliwych dzieci. Jeśli dziecko ma gorszy dzień, jest zdenerwowane, skupienie się na sporcie skutecznie odwróci jego uwagę od złych myśli. Zajęcia sportowe uczą współpracy z innymi, organizowania zadań w grupie. Podczas gry w ulubione „dwa ognie” wpajaliśmy sobie, że trzeba zachowywać się uczciwie. W sporcie obowiązują z góry przyjęte zasady, których nie można łamać. Ten, kto ich nie akceptuje, zostaje pozbawiony możliwości wzięcia udziału w grze.

Luiza Szymkowiak


W ramach Projektu "Bezpieczna+'' uczniowie klas V wykonali zakładki do książek na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. 6 grudnia jako "Mikołajkowa niespodzianka" zostały one rozdane dzieciom z klasy I.

Renata Ołtarzewska


Spotkania z ciekawymi ludźmi

Kolejny etap w naszych artystycznych zajęciach został zatytułowany „Spotkanie z ciekawymi ludźmi ”
Celem spotkań było:
1. Aktywizowanie uczniów w celu współpracy ze środowiskiem poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, artystycznych, sportowych i kulturalnych.
2. Kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się
3. Stworzenie jasnych reguł współpracy między uczniami
4. Zapewnienie pomocy i wsparcia nauczyciela
5. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w czasie zajęć
6. Eliminowanie niepożądanych zachowań wobec drugiej osoby oraz nauka funkcjonowania w akceptowanych formach zachowań
7. Poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie zainteresowań
8. Dostarczanie silnych wrażeń odwołujących się do zainteresowań dzieci, dostosowanych do jego możliwości rozwojowych


Spotkanie z panią krawcową S. Szelejewską było dla dzieci niesamowitym przeżyciem. Pani krawcowa wzięła miarę uczniom oraz przybliżyła tajniki swojego zawodu. Następnie uczniowie z klasy III e i dzieci ze świetlicy szkolnej miały okazję zaprojektować strój dla modela wykorzystując skrawki różnych materiałów, m.in.: wstążek, tasiemek oraz guzików. Uczniowie samodzielnie uszyli portfeliki, które z dumą noszą!


Następnego dnia uczniowie udali się do warsztatu krawieckiego, gdzie zaprezentowano dzieciom rożne maszyny krawieckie, przybory do szycia oraz ozdoby pasmanteryjne. Okazało się, że taka praca, chociaż z pozoru przyjemna, wcale nie jest łatwa. Za piękne zajęcia – DZIĘKUJEMY!

Ważne, a zarazem interesujące i bliskie uczniom, były zajęcia poświęcone Internetowi, przeprowadzone przez p. J. Nawrocką. Gość uświadomił uczniom, jakie zagrożenia czyhają w świecie wirtualnym oraz jak kulturalnie i efektywnie korzystać z Internetu. Dzieci dowiedziały się dlaczego oraz kto i w jakim celu stworzył netykiete. Następnie uczniowie z klasy IIIe i II c, za pomocą kartoników stworzyli stworka -„Sieciaka”.

Uczniowie z klas: IIf, IIId, IIIc, IIIe brali udział w spotkaniu z panem G. Snela – zdunem. Podczas zajęć dzieci poznały pracę zduna, zobaczyły narzędzia jakimi się posługuje, obejrzały wystawę kafli ceramicznych oraz rzeźb wykonanych z gliny. Następnie własnoręcznie wykonywały różne przedmioty z ceramicznej gliny.

Na już ostatnie spotkanie z ciekawymi ludźmi została zaproszona jedna z mam naszego ucznia. Pani J. Węclewska, która zaprezentowała piękną technikę – decoupage. Uczniowie z klasy III e i III d pracowali z wielkim entuzjazmem i zapałem. Dzieci otrzymały drewniane serduszka, deseczki, na których malowały farbą emulsyjną. Następnie wycinały z serwetek różne wzory i naklejały je na pomalowane przedmioty. Powstały piękne, świąteczne ozdoby do mieszkań. Takie zajęcia, to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu!


Nasze już ostatnie zajęcia upłynęły w charakterze świątecznym. Uczniowie z klasy III samodzielnie wykonali bombki za pomocą kilku materiałów - balon, sznurek, mąka, woda i sprej. Teraz własnoręcznie wykonane bombki są ozdobą choinek w domach uczniów

    

M. Idziak


Aktywizowanie uczniów w celu współpracy ze środowiskiem poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, artystycznych, sportowych i kulturalnych.
2. Kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się
3. Stworzenie jasnych reguł współpracy między uczniami
4. Zapewnienie pomocy i wsparcia nauczyciela
5. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w czasie zajęć
6. Eliminowanie niepożądanych zachowań wobec drugiej osoby oraz nauka funkcjonowania w akceptowanych formach zachowań
7. Poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie zainteresowań
8. Dostarczanie silnych wrażeń odwołujących się do zainteresowań dzieci, dostosowanych do jego możliwości rozwojowych

1.Na kolejnych zajęciach ruchowych klasa III f z klasą II g i II e wspólnie wykonywali taniec "Toca -toca". Jak zawsze dostarczył on dzieciom dużo radości i stał się sprzyjającą okazją do integracji.

2.Organizowanie występów (teatr, taniec, ruch) dla lokalnego środowiska
W listopadowe popołudnie odbyło się niezwykłe spotkanie. Uczniowie wystąpili przed jarocińskimi Amazonkami. Panie były zachwycone występem jednak na samym pokazie się nie skończyło. Tak jak było zaplanowane uczniowie klasy III f poprowadzili zajęcia na których nauczyli naszych szczególnych gości układu choreograficznego "Toca -toca". Zajęcia dostarczyły wszystkim wiele radości.

3. Dzień Pluszowego Misia stworzył okazję do spotkania klas III f i II b. Uczniowie najpierw wykonali taniec z misiami, a następnie odbyły się wyścigi rzędów z pluszakami. Ten nietypowy rekwizyt stał się nielada atrakcją lekcji.

4. Klasa III f wystąpiła także podczas apelu "Pożegnanie Jesieni". Uczniowie zaprezentowali układ ze wstążką. Po apelu wspólnie tańczyły klasa I, II b i IIIf.


5. Kolejną klasą która uczyła się tańca z elementami zumby była III d. Budujące jest to z jaką pasją i entuzjazmem dzieci podchodzą do tej formy aktywnośći.

6. Na kolejnych dwóch spotkaniach w ramach zaproponowanych aktywności graliśmy w badmintona, pokonywaliśmy tor przeszkód. Na ostatnich zajęciach graliśmy piłkę nożną. Czas spędzony podczas zajęć w ramach programu pozwala stwierdzić, że dzieci naprawdę chcą być aktywne. Należy tylko zadbać, aby były one atrakcyjne dla dzieci albo oddać im głos w sprawie decyzji co do sposobu aktywności.

L. Szymkowiak