Aktualności szkolne

Aktualności szkolne

NEWS

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

09.10.2017

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA - 29 WRZEŚNIA 2017 

Przygotowania do ŚDTM rozpoczęły się w naszej szkole już w połowie września. W tym celu wykonano plakat i gazetkę zachęcającą do ćwiczenia tabliczki mnożenia i dzielenia. W tym roku akcja ta przebiegała podczas zajęć edukacyjnych. 29 września nauczyciele podczas lekcji najpierw przedstawili cele, a następnie Komisje Egzaminacyjne objaśniły zasady egzaminu. Potem uczniowie losowali karty egzaminacyjne i odbył się egzamin pisemny. Później Komisje Egzaminacyjne zebrały losy, sprawdziły odpowiedzi i ogłosiły wyniki. Uczniowie, którzy zdobyli maksymalną liczbę punktów otrzymali legitymację MT EXPERT, pozostali - nagrodę pocieszenia - matematyczną sówkę.


Do ŚDTM włączyła się Biblioteka Publiczna, w której uruchomiono specjalny program komputerowy i uczniowie klas IV-VII podczas przerw sprawdzali umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 100.


Uczniowie klas VI odwiedzili salę komputerową i pod kierunkiem nauczyciela również rozwiązywali tabliczkę mnożenia i dzielenia wykorzystując stronę internetową www.matzoo.pl .

A oto wyniki egzaminu!


Wszystkim uczniom gratulujemy! Nauczycielom dziękujemy!

Koordynatorzy
M.Idziak W.Kostuj

« inne aktualności