CO? GDZIE? KIEDY?

CO? GDZIE? KIEDY?


Pamiętamy...


W grudniu i styczniu POCZET SZTANDAROWY brał udział w uroczystych obchodach rocznicy stanu wojennego oraz rocznicy wyzwolenia Jarocina spod okupacji hitlerowskiej. Winniśmy pamięć tym, którzy oddali życie za wolną Ojczyznę.

I. Woźnica, K. Motała


Gdy o Ojczyźnie myślę...


Dnia 9 listopada 2017r. POCZTY SZTANDAROWE naszej szkoły wzięły udział w uroczystościach patriotycznych z okazji Święta Niepodległości. Najpierw uczestniczyły w mszy św. w intencji narodu i bohaterów powstania wielkopolskiego, a następnie w capstrzyku, który odbył się na rynku.

I. Woźnica, K. Motała


Pasowanie na Żaka

Żakiem zostaniemy, jeśli zadania rozwiążemy
Samorząd Uczniowski przygotował przyjęcie czwartoklasistów do starszej grupy wiekowej. Uczennice i uczniowie prezentowali talenty plastyczne, literackie, matematyczne, wiedzę na różne tematy. Tor przeszkód pokazał także rywalizację sportową.

Każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom PASOWANIA NA ŻAKA.

I. Woźnica