Konkursy

KONKURSY! SPRAWDŹ SIĘ!


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH
„REGION CZYSTY NA 6"


Konkurs "Niezwykła kartka bożonarodzeniowa"

Ta tam! Konkurs na Niezwykłą kartkę bożonarodzeniową roztrzygnięty. Do konkursu przystąpiło 82 Młodych Artystów. Wybrano 13 prac. Oto te prace. Kartki naszych szkolnych Artystów będą do nabycia podczas kiermaszu.  Prace laureatów zostaną wydrukowane w Drukarni Czechak - Sponsora konkursu. Biorąc udział w konkursie Rodzice i Dzieci wesprą działalność Rady Rodziców. Przekazane prace staną się własnością Organizatora, bez roszczeń do praw autorskich. Kartki będzie można nabyć podczas bożonarodzeniowego kiermaszu.


SKO w SGB
SKO w naszej „Czwóreczce” działająca pod patronatem Banku Spółdzielczego w Jarocinie zgłosiła swój
udział w konkursie pt. „ SKO w SGB”
Zgodnie z regulaminem konkursu członkowie SKO wraz z wychowawcami systematycznie realizują zadania i działania edukacyjne kształtujące umiejętność aktywnego i efektywnego korzystania z własnych zasobów oraz życiowej zaradności. Uczniowie swoje oszczędności wpłacają wychowawcom klas, którzy następnie je przekazują opiekunowi SKO.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.skowsgb.pl

Zachęcam do aktywnego udziału!


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
POEZJI PATRIOTYCZNEJ
ROK SZKOLNY 2018/2019

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Regulamin Wojewódzkiego KOnkursu Języka Niemieckiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego