BEZPIECZNA + Zielone lekcje

Zielone lekcje klas IV

W ramach projektu Bezpieczna + szkoła skupiła się na zadaniu: aktywizowanie uczniów w celu zwiększenia otwartości uczniów na współpracę z otoczeniem z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa.
Zasady bezpiecznego funkcjonowania w otaczającym nas środowisku naturalnym (w lesie
i nad jeziorem) oraz antropogenicznym (miasteczko ruchu drogowego), stanowiły główny cel i założenia programowe zielonych lekcji klas czwartych. Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie osobowości ucznia w taki sposób, aby mógł on przewidywać skutki własnego postępowania, poczuwał się do odpowiedzialności za podejmowane działania, unikał zagrożeń, umiał radzić sobie w sytuacjach trudnych.
Wszystkim zajęciom towarzyszyła myśl przewodnia:

Zanim cokolwiek zrobimy – pomyślmy!

Lekcja BEZPIECZNY W LESIE miała na celu uświadomienie uczniom, że aby każda wycieczka do lasu była dobrze wspominana, należy poznać zasady bezpiecznego korzystania z możliwości jakie daje nam przyroda. Co robić jak spotkasz dziką zwierzynę? Zgubiłem się- co robić?, Jak przeżyć burze w lesie?, Niewypały- niewybuchy- dotykać czy nie? To tylko niektóre trudne sytuacje z którymi możemy mieć do czynienia w lesie i warto wiedzieć jak sobie z nimi radzić.

Lekcja BEZPIECZNY NAD WODĄ uczyła, że nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek! To każdemu zapewni bezpieczeństwo. Większość utonięć i podtopień jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych.

Lekcja BEZPIECZNY NA DRODZE przeprowadzona w „miasteczku ruchu drogowego” miała na celu uświadomienie dzieciom grożących im niebezpieczeństw, które mogą pojawić się podczas poruszania się po ulicy i przechodzenia przez nią. Ponieważ droga do szkoły i ze szkoły do domu jest codziennością w życiu każdego ucznia stąd znajomość i przestrzeganie zasad ruchu drogowego, zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię jest niezwykle istotna. W ramach tej lekcji każdy uczeń miał możliwość poruszania się rowerem po „ulicach miasteczka ruchu drogowego”. Nadzór i wskazówki nauczyciela pozwoliły na prawidłowy przejazd i wzbogacenie wiedzy na temat znaków drogowych regulujących ruch uliczny.

Podsumowaniem "bezpiecznych zielonych lekcji" były prace plastyczne dzieci obrazujące tematykę: bezpieczny w lesie i bezpieczny na drodze.

W. Czyż