Samorząd Uczniowski I-III

Samorząd Uczniowski I-III


W roku szkolnym 2012 / 2013 rozpoczął działalność Samorząd Uczniowski klas I – III.
Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Głównymi zadaniami SU jest organizowanie akcji, konkursów, imprez, spotkań w szkole oraz pilnowanie porządku na korytarzach i w toaletach podczas przerw. Apele odbywają się raz w miesiącu. Są na nich przedstawiane zadania na nowy miesiąc oraz odbywa się na nich podsumowanie dyżurów i konkursów.
Radę SU tworzą przewodniczący poszczególnych klas.

W roku 2016 / 2017 Radę SU tworzą:

Przewodniczący: Mikołaj Świdurski
Zastępca przewodniczącego:
Aleksandra Grodzka, Marcel Jaskuła
Członkowie: Patryk Kuczyński, Julia Matyniak, Maja Florczyk, Bartosz Wojtczak, Wojciech Targoński, Tomasz Komendziński, Wojciech Bazelak, Gabriel Matuszewski, Wiktoria Ostenda, Nikola Pruchnik,
Maria Barczak

Opiekunami SU są: Beata Zdunek, Agnieszka Jackowiak.