Samorząd Uczniowski I-III


W roku szkolnym 2012 / 2013 rozpoczął działalność Samorząd Uczniowski klas I – III.
Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Głównymi zadaniami SU jest organizowanie akcji, konkursów, imprez, spotkań w szkole oraz pilnowanie porządku na korytarzach i w toaletach podczas przerw. Apele odbywają się raz w miesiącu. Są na nich przedstawiane zadania na nowy miesiąc oraz odbywa się na nich podsumowanie dyżurów i konkursów.
Radę SU tworzą przewodniczący poszczególnych klas.

W roku 2016 / 2017 Radę SU tworzą:

Przewodniczący: Mikołaj Świdurski
Zastępca przewodniczącego:
Aleksandra Grodzka, Marcel Jaskuła
Członkowie: Patryk Kuczyński, Julia Matyniak, Maja Florczyk, Bartosz Wojtczak, Wojciech Targoński, Tomasz Komendziński, Wojciech Bazelak, Gabriel Matuszewski, Wiktoria Ostenda, Nikola Pruchnik,
Maria Barczak

Opiekunami SU są Katarzyna Frankiewicz, Beata Zdunek, Agnieszka Jackowiak.