Samorząd Uczniowski I-III

Samorząd Uczniowski I-III


W roku szkolnym 2012 / 2013 rozpoczął działalność Samorząd Uczniowski klas I – III.
Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Głównymi zadaniami SU jest organizowanie akcji, konkursów, imprez, spotkań w szkole oraz pilnowanie porządku na korytarzach podczas przerw. Apele odbywają się raz w miesiącu. Są na nich przedstawiane zadania na nowy miesiąc oraz odbywa się podsumowanie dyżurów i konkursów.
Radę SU tworzą przewodniczący poszczególnych klas.

W roku 2017 / 2018 Radę SU tworzą:

Przewodniczący: Jonasz Roszak
Zastępcy przewodniczącego:
Michalina Tomczak, Zuzanna Kołodzińska
Członkowie:
W. Kramer, H. Gabryszak, O. Śmigielski, A. Derwich, A. Bukowski,
B. Regulski, M. Klaczyńska, A. Świdurska, K. Nowakowska

Opiekunami SU są: Beata Zdunek, Agnieszka Jackowiak, Lucyna Walendowska