SU I-III

Samorząd Uczniowski I-III


W roku szkolnym 2012 / 2013 rozpoczął działalność Samorząd Uczniowski klas I – III.
Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Głównymi zadaniami SU jest organizowanie akcji, konkursów, imprez, spotkań w szkole oraz pilnowanie porządku na korytarzach podczas przerw. Apele odbywają się raz w miesiącu. Są na nich przedstawiane zadania na nowy miesiąc oraz odbywa się podsumowanie dyżurów i konkursów.
Radę SU tworzą przewodniczący poszczególnych klas.

W roku 2018 / 2019 Radę SU tworzą:

 Przewodniczący: Pola Rzepka
Zastępcy przewodniczącej:
Jakub Kmieć i Olga Szymczak
Członkowie: Olga Idziaszek, Nikola Szall, Martyna Skibińska,
Nikodem Kowalski, Adrian Dzierla, Julia Handzelek


Opiekunami SU są: Beata Zdunek, Lucyna Walendowska