Aktualności szkolne

Aktualności szkolne

NEWS

Zakończenie roku szkolnego 2016/ 2017

23.06.2017

Zakończył się rok szkolny 2016/ 2017. W czasie uroczystości dyrektor szkoły p. A. Kostro przypomniała najważniejsze wydarzenia roku i skierowała do uczniów, rodziców i pracowników szkoły wiele ciepłych słów podziękowań i gratulacji za całoroczną pracę i osiągnięte sukcesy (fotogaleria). Dzień zakończenia roku szkolnego przyniósł również zmiany w gronie pedagogicznym szkoły. Dyrektor szkoły pożegnała  p.Katarzynę Frankiewicz, która podjęła decyzję o przejściu na emeryturę.

W liście skierowanym do pracowników szkoły i uczniów, Burmistrz Jarocina  złożył również podziękowania za pracę w minionym roku szkolnym. Dziękował tym, którzy zaangażowali się
w realizację niezwykle ważnego zadania dla społeczności szkolnej związanego z jej rozbudową. Szczególne słowa uznania skierowane zostały do p. dyrektor Aldony Kostro, która konsekwentnie
i z pełnym zaangażowaniem czuwała nad prawidłowym przebiegiem prac.

Pani Marzena Wodzińska na wniosek Rady Pedagogicznej uhonorowała listami gratulacyjnymi za wybitne wyniki w nauce  troje naszych uczniów: G. Krakowiak, M. Roszaka, Z. Szymczak

Uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki nauczania w klasie zdobywając najwyższą średnią ocen otrzymali z rąk dyrektora szkoły nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców i sponsorów. Wyróżnieni uczniowie to: Z. Szymczak, M. Gęstwa, B. Kostuj,
D. Krzymińska, K. Woś, A. Kowalczyk,F. Plaskota, A. Ziętkiewicz, M. Roszak, M. Mazurek.

Uroczystość zakończenia roku umilały występy uczniów, a zaproszeni goście poddani zostali próbie wypicia soku z cytryny, który przeszli pomyślnie i  zdobyli "Szkolny Order Uśmiechu".

 

Odebrane świadectwa, dyplomy, nagrody przeszły już do historii. Teraz czas na wakacyjny wypoczynek. Udanych, radosnych, ciekawych i bezpiecznych wakacyjnych wojaży życzą wszystkim uczniom SP4 dyrekcja szkoły i nauczyciele.

Do zobaczenia 1 września 2017 r.

« inne aktualności